Trọng lượng và mùi vị dầu ẩn giấu điều gì

Tỉ trọng và mùi vị không được xếp vào loại thông số chính của dầu, nhưng khi kết hợp với màu sắc tạo thành bộ 3 chỉ báo trực quan giúp bạn đánh giá nhanh về dầu nhớt.
Lưu ý: Đây là chỉ báo chuẩn đoán kinh nghiệm chưa có tiêu chuẩn đánh giá.

1, Cân nặng dầu nhớt nói cho chúng ta biết điều gì ?

Tỉ trọng được ghi tại MSDS theo phương pháp thử ASTM D1298 , ASTM D4052. Dầu có tỉ trọng nhẹ hơn biểu hiện là dầu chất lượng cao được tạo ra từ dầu gốc tổng hợp. Để lý giải cho điều này chúng ta xem xét tháp chưng cất tạo ra dầu gốc.

Nhìn vào tháp chưng cất hoặc tìm hiểu về gốc dầu bạn sẽ nhận thấy nguyên lý của tháp trưng cất dầu thực chất là phân tầng theo tỉ trọng của các thành phần. Cái gì nhẹ nổi lên trên cái gì nặng phân tầng phía dưới, dầu gốc khoáng chỉ nhẹ hơn nhựa đường. Dầu tổng hợp là dạng khí hoặc đơn chất nhân tạo tổng hợp nhưng đa phần đơn chất dùng tạo ra dầu tổng hợp chúng ra dùng có tỉ trọng nhẹ như Ester, Silicon Như vậy dầu khoáng sẽ có trọng lượng nặng hơn dầu tổng hợp.

2, Mùi thơm dầu phản ánh điều gì 

Về lý thuyết quá trình tinh chế dầu gốc khoáng trải qua quá trình Hydrotreating, hydrocracking gọi chung là quá trình Hydro hóa kết hợp thủy phân đã loại bỏ sáp và hydro thơm. Nên đa phần dầu gốc khoáng không có mùi thơm, mùi thường gặp ngái, nồng, không mùi vị...Vậy dầu tổng hợp thì sao ?
Tùy theo loại dầu tổng hợp là gốc Silicon, POE, Ester, PAG chúng sẽ có mùi thơm đặc chưng.
Ví dụ: Dầu PAG (Polyalkylene glycol) là tên gọi chung của các homopolyme của ethylene oxide, propylene oxit, hoặc butylen oxit; hoặc copolyme của ethylene oxide, propylene oxide, và/hoặc butylene
oxit. Chúng có mùi thơm nhẹ dễ chịu.

3, Màu sắc dầu mới phản ánh điều gì ?

Màu sắc giúp phân biệt nhanh gốc dầu thuộc nhóm dầu cao cấp hay thông thường. Màu đục / vàng thể hiện dầu gốc thông thường quá trình trưng cất vẫn còn tạp chất như S nên dầu có màu vàng. Dầu tổng hợp nhóm V thường không có màu hoặc trong suốt thể hiện dầu được tinh chế tinh khiết hoặc dầu gốc tổng hợp cao cấp.
Màu sắc dầu phản ánh hàm lượng tạp chất còn chứa trong dầu gốc. Bạn sẽ gặp dầu nhớt tinh chế loại bỏ hầu hết tạp chất dùng cho mục đích làm đẹp dạng công nghiệp (Mineral Oil) có màu trong suốt.

Màu sắc cũng là chỉ báo quan trọng cho tình trạng sức khỏe dầu đang sử dụng. Hãy tham khảo bài viết  để biết thêm chi tiết

0 Nhận xét