Tiêu chuẩn ISO-8573-1, ISO -12500 chất lượng khí nén

Tiêu chuẩn chất lượng khí nén được ví như thước đo của ngành khí nén. Căn cứ tiêu chuẩn này giúp chủ đầu tư, thiết kế dây truyền công nghệ ứng dụng khí nén, cung cấp thiết bị có căn cứ lựa chọn, đánh giá hay duy trì một hệ thống khí nén.

Tiêu chuẩn chất lượng khí nén là gì ?

Tiêu chuẩn chất lượng khí nén là một bộ tiêu chuẩn chỉ dẫn liên quan đến thử nghiệm & đánh giá chất lượng khí nén. Do tổ chức tiêu chuẩn  Quốc tế xuất bản. Với ngành khí nén nói đến tiêu chuẩn khí nén ta mặc định nói đến tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế ISO phát hành.
ISO phát hành 03 series tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng khí nén:
ISO 8573
ISO 12500
ISO 7183

trong đó thiết thực nhất với người làm ngành khí nén là 02 tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010 và ISO 12500.

Tiêu chuẩn chất lượng khí nén ISO-8573-1: 2010


Video hướng dẫn đọc, thuyết minh, diễn giải giá trị của bảng thông số tiêu chuẩn ISO 8573-1.
Đặc biệt video cũng đề cập đến hiểu nhầm huyền thoại về tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010 Class 0 áp dụng cho ngành thực phẩm. Cùng một số nội dung mở rộng không được đề cập tại bài viết này.

Khởi nguồn của tiêu chuẩn 8573

Ngành thực phẩm, dược phẩm, y tế, mỹ phẩm... Đòi hỏi trách nhiệm với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trách nhiệm đó bắt đầu với việc lựa chọn các thành phần của hệ thống khí nén. Trong hầu hết các trường hợp người xử dụng chọn các thành phần của hệ thống khí nén bằng cách so sánh thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất thiết bị xử lý khí nén khác nhau. Năm 1991, tổ chức tiêu chuẩn Quốc Tế (ISO) thành lập bộ tiêu chuẩn chất lượng khí nén 8573 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn thành phần, thiết kế, đo lường hệ thống khí nén.
ISO 8573 là bộ tiêu chuẩn gồm nhiều phần, với phần 1 giúp phân loại chất bẩn trong khí nén, đồng thời phân cấp độ chất lượng không khí. Phần 2 đến 9, tiêu chuẩn giúp xác định phương pháp thử để đo chính xác đầy đủ các chất gây ô nhiễm trong cơ sở sản xuất của người dùng cuối (nhà máy). 

Viện khí & khí nén của Hoa Kỳ (CAGI) trích dẫn 10 chất ô nhiễm tiêu biểu cần phải được loại bỏ hoặc giảm khỏi khí thấp áp nén sử dụng cho sản xuất (không phải hít thở không khí). Những chất gây ô nhiễm rơi vào bốn loại chính. ISO 8573, 1 nhận dạng phân loại  03 nhóm chất gây ô nhiễm chính cũng là phổ biến nhất trong hệ thống khí nén.
A: Hạt rắn với 03 cấp hạt khác nhau (hạt bụi)
B: Hàm lượng nước gồm cả thể hơi + thể lỏng.
C: Hàm lượng dầu bao gồm thể hơi sương + thể lỏng.

Bảng giá trị tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010

ISO 8573-1
Class
(lớp)
Solid Particulate
Hạt rắn
Water
Hơi ẩm & Nước
Oil
Dầu
Số lượng hạt lớn nhất cho m3 khí
Nồng độ hạt
(mg/m3)
Điểm sương
PDP (C⁰)
Hàm lượng nước
(g/m3)
Tổng lượng dầu
(mg/m3)
0.1~0.5 Micron0.5~1 Micron1~5 Micron
0Do người xử dụng hoặc nhà cung cấp thiết bị quy định nghiêm ngặt hơn Class1
1≤ 20.000≤ 400≤ 10-≤ -70C⁰0.01
2≤ 400.000≤ 6000≤ 100-≤ -40C⁰0.1
3-≤ 90.000≤ 1000-≤ -20C⁰1
4--≤ 10.000-≤ +3C⁰5
5--≤ 100.000-≤ +7C⁰-
6---≤ 5≤ +10C⁰-
7---5 ~ 10-≤ 0.5-
8-----0.5~5-
9-----5~10-
X---≥ 10-≥ 10≥ 10

 Cách đọc diễn giải một tiêu chuẩn cụ thể

Ví dụ : Hướng dẫn về chất lượng khí nén cho thực phẩm và đồ uống của BCAS yêu cầu một nhà máy cần thiết kế dây truyền đạt chất lượng khí nén bằng hoặc cao hơn ISO 8573-1:2010 Class 2.2.1.
Cách đọc tiêu chuẩn như sau 8573-1:2010 Class {A:B:C}. Với A: Hạt rắn (hạt bụi), B: Hàm lượng nước, C: Hàm lượng dầu.
Như vậy khí nén của nhà máy yêu cầu khí nén sạch tương ứng
Hạt rắn A=2=Hạt 0.5~0.1micro <4000, hạt 0.5~1micro<6000, 1!5micro< 100
Hơi nước B=2 = -40 độC
Hàm lượng dầu C=1=0.1microgam/m3 khí.

Vài lưu ý khi ứng dụng tiêu chuẩn trong thực tế

ISO 8573-1 không bao gồm độ tinh khiết của các loại khí. ISO 8573 đưa ra các phương pháp kiểm tra trong phần 6 và nói về khí CO2, CO, Hydrocarbons với 5 hoặc ít hơn lượng carbon trong chuỗi C1 to 5 , SO2, NO, NO2. Nếu sản phẩm của bạn có thể bị ảnh hưởng xấu bởi các tạp chất khí, thì nó cũng có thể được xử lý trong quá trình lọc.

ISO 8573-1 không bao gồm các cấp độ tinh khiết cho nhiễm bẩn bởi vi sinh vật. Các phương pháp được đưa ra trong phần 7. Bởi vì không có hướng dẫn cho dưới hạn vi sinh vật trong khí nén, có rất nhiều ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm cần đo lường hàm lượng vi sinh vật có trong khí nén.

Độ tinh khiết dầu tổng thể là điều quan tâm đặc biệt, bởi vì nó bao gồm hạt dầu, hơi dầu và dầu lỏng. Với các cấp độ sạch từ 0, 1 và 2, phương pháp đo phải bao gồm hạt và hơi dầu. Hơi dầu được xác định là một hỗn hợp khí carbon với 6 hoặc nhiền hơn nguyên tử carbon C6+.

Với các cấp độ 3, 4 và X, hơi được coi là không bắt buộc, bởi vì không có ảnh hưởng đáng kể tới các cấp độ đo đạc nhiều hơn hoặc bằng 1,0mg/m3. Việc lấy mẫu và các phương pháp phân tích được thể hiện ở phần 2 và 5 của tiêu chuẩn ISO này.

Dầu dạng lỏng thường được đo khi dòng khí xuất hiện mức độ ô nhiễm nặng. Việc lấy mẫu và kỹ thuật phân tích được mô tả trong ISO 8573-2, phương pháp A.

Trong biểu đồ về thành phần các hạt rắn, điều không có quy định rõ ràng với hạt bụi lớn hơn 5 µm . Tại sao điều này lại cần đáng lưu ý?  Nhiều nhà xưởng có chất lượng khí nén đầu vào hoàn hảo, nhưng vì sử dụng ống hơi mềm (ống nhựa). Việc có ống mềm có  thể làm sai lệch chất lượng khí nén sử dụng  vì ống mềm bị phân rã hạt bụi có kích thước trên 5 micro.  Điều quan trọng là phải xác định ống mềm có mức độ rơi rụng hạt thành phần và mức độ thấm nước của chúng”


Những nguyên nhân thông thường của việc đếm sai hạt bụi có thể do đường ống, đồng hồ hoặc các hạng mục sử dụng gioăng hay vòng đệm cao su. Những vòng đệm sẽ bị hư hỏng do ma sát hoặc do dùng lâu ngày.


Làm sao để chỉ định được các cấp độ sạch theo chuẩn ISO 8573-1. Việc chỉ định các cấp độ sạch theo ISO 8573-1 cho khí nén bao gồm các đặc tính theo các cấp độ sạch.

P: là cấp độ sạch về các hạt bụi bẩn (Các cấp độ từ 0 tới 7, X)

W: là cấp độ sạch về nước (các cấp từ 0 tới 9, X)

O: là cấp độ sạch về dầu (Các cấp từ 0 tới 4, X)


ISO 8573-1 thật ra sử dụng các chữ cái ABC, nhưng vì mục đích này, PWO dễ nhớ hơn.

ISO-12500 Đáp ứng thách thức mới

Các tiêu chuẩn ISO 8573 tiêu chuẩn chất lượng không khí được phục vụ ngành công nghiệp cũng bằng cách nâng cao nhận thức người dùng cuối như thế nào để đo lường và xác định chất lượng của khí nén. Sử dụng này, người dùng cuối có thể đưa ra quyết định giáo dục về việc thực hiện lọc cần thiết để tạo ra một mức độ chất lượng nhất định. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không giải quyết làm sao các nhà sản xuất để kiểm tra và đánh giá các bộ lọc. Sân chơi không phải là cấp và người tiêu dùng trở nên bối rối. ISO 12500 tiêu chuẩn địa chỉ lọc vấn đề này và thiết lập như thế nào các nhà sản xuất kiểm tra và lọc không khí tỷ lệ nén.
Tiêu chuẩn xác định các thông số quan trọng thực hiện (cụ thể là, thách thức dầu đầu vào, nhiệt độ không khí đầu vào nén và kỹ thuật đo lường áp lực) sẽ cung cấp chứng nhận thông tin hiệu suất bộ lọc phù hợp cho các mục đích so sánh.

ISO 12500 là một tiêu chuẩn đa phần: tiêu chuẩn 
ISO 12.500-1 bao gồm các thử nghiệm của các bộ lọc coalescing để thực hiện loại bỏ bình phun dầu, 
ISO 12.500-2 định lượng khả năng loại bỏ hơi của các bộ lọc hấp phụ.
ISO 12.500-3 vạch ra các yêu cầu để kiểm tra các bộ lọc để loại bỏ chất gây ô nhiễm hạt rắn.

Các SPX mất nước và Nghiên cứu và Phát triển lọc trung tâm, nằm ở Canonsburg, Pennsylvania, duy trì nguồn lực thử nghiệm tiên tiến để thực hiện tiêu chuẩn ISO 12.500-1, 2, và 3 thử nghiệm bộ lọc. Ba phòng thí nghiệm thử nghiệm riêng biệt đã được xây dựng, mỗi trang bị ống thép không gỉ, trạng thái của thiết bị nghệ thuật và thiết bị đo lường chất gây ô nhiễm. SPX D & F duy trì khả năng để tạo ra mất nước và lọc khí nén thông qua 3000 scfm.


Phương pháp kiểm tra
Sau đây mô tả phương pháp SPX mất nước và lọc đã được bầu để thực hiện bộ lọc kiểm tra hiệu suất dưới vỏ bọc của tiêu chuẩn ISO 12500.


ISO 12500-1:2007 - Bộ lọc khí nén - Phần 1: Bình xịt dầu
ISO 12.500-1 đã xác định hai nồng độ bình xịt dầu đầu vào đối để xác định hiệu suất và giảm áp suất đặc điểm của coalescing các bộ lọc. Nồng độ đầu vào, 10 mg/m3 và 40 mg/m3, đã được lựa chọn để cung cấp một thách thức không đúng rộng. Nhà sản xuất bộ lọc có thể chọn để xuất bản ngày biểu diễn tại một trong hai tập trung vào. Nồng độ thách thức được lựa chọn sẽ xuất hiện trong dữ liệu kỹ thuật được công bố.
Lưu ý: 1 mg / m³ = 0,84 ppm theo trọng lượng
Các coalescing kiểm tra bộ lọc theo tiêu chuẩn ISO 12.500-1 bắt đầu với một nguồn đáng tin cậy sạch khí nén.
Điều kiện thử nghiệm phải được kiểm soát: hút gió áp lực 101,5 psig (7 bar); nhiệt độ-68 khí vào (F (20 (C), nhiệt độ môi trường xung quanh-68 (F (20 (C).
Một ban đầu (khô) đo áp suất giảm được thực hiện. Xếp hạng giảm áp suất ban đầu có liên quan đến định lượng chi phí hoạt động trong tình trạng đó.
Một máy phát điện vòi phun Laskin phát triển một nguồn cung cấp của bình phun s với một hồ sơ phân phối đỉnh 0,1-0,3 micron. Sol khí trong phạm vi này là khó khăn nhất để loại bỏ. Các bình xịt dầu được tiêm vào trong dòng khí nén sạch.
Một ánh sáng tán xạ quang phổ màu trắng đo nồng độ thượng nguồn để đảm bảo hỗn hợp phù hợp với 10mg/m3 hoặc 40 mg/m3 xịt thách thức.

Không khí sau đó đi vào bộ lọc loại coalescing.
Khi bộ lọc đạt trạng thái cân bằng, thường được gọi là "điều kiện ẩm ướt", các phép đo được thực hiện để xác định hiệu quả của bộ lọc. Một quang phổ tán xạ ánh sáng trắng được sử dụng để đo của sự thâm nhập của các bình xịt dầu thông qua các yếu tố coalescing. Sự sụt giảm áp suất qua bộ lọc nhà ở cũng được đo và ghi lại.
Ba bộ bài đọc được lấy. Nhà sản xuất công bố giá trị hiệu suất trung bình bắt nguồn từ ba bài kiểm tra.
Ở nồng độ đầu vào cho dầu, thử nghiệm 12.500-1 sẽ xác nhận:
Thâm nhập bình phun dầu (thể hiện như khối lượng trên đơn vị khối lượng (mg/m3)
Hiệu quả lọc bình phun dầu (tính bằng phần trăm (% bắt)
Giảm áp lực (Δp)


ISO 12500-2:2007 - Bộ lọc khí nén - Phần 2: Dầu Hơi
ISO 12.500-2 xác định khả năng hấp phụ và giảm áp lực của các bộ lọc loại bỏ hơi hydrocarbon. Bộ lọc hấp phụ, sử dụng một phương tiện than hoạt tính, có sự phân cực để thu hút hơi hydrocarbon từ một luồng không khí lên một bề mặt xốp. Quá trình hấp phụ sẽ tiếp tục cho đến khi phương tiện truyền thông than hoạt tính được tiêu thụ hoàn toàn. Một đo khối lượng được lấy xác nhận khả năng hấp thụ các loại bỏ bộ lọc hơi biểu thị bằng miligam hydrocarbon hấp thụ.
Kiểm tra bộ lọc hấp phụ ISO 12.500-2 bắt đầu với một nguồn đáng tin cậy sạch khí nén.
Điều kiện thử nghiệm phải được kiểm soát: hút gió áp lực 101,5 psig (7 bar); nhiệt độ-68 khí vào (F (20 (C), nhiệt độ môi trường xung quanh-68 (F (20 (C).
Một rotameter độ chính xác đo lường nồng độ của chất lỏng n-hexane. N-hexane được sử dụng rộng rãi trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đo lường hydrocarbon và sở hữu các tài sản cần thiết để tiến hành kiểm tra bộ lọc hấp phụ, ví dụ, dễ bay hơi, không màu, mùi phân biệt ánh sáng, và dễ dàng để đo lường.
Một máy làm bay hơi chất lỏng n-hexane tại 155,6 (F (68 (C). Khi bị nung nóng, thay đổi n-hexane giai đoạn và biến thành hơi nước.
Hơi không khí giàu được tiêm và trộn lẫn với nguồn không khí sạch.
Hỗn hợp không khí và hơi n-hexane vào bộ lọc hấp phụ. Một ban đầu (khô) đo áp suất giảm được thực hiện. Lưu ý: Bộ lọc hấp phụ được thiết kế để loại bỏ hơi nước và không gây ô nhiễm chất lỏng. Thiết lập một sụt áp khô rất hữu ích để xác định chi phí hoạt động.
Một quang phổ kế hồng ngoại được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của hơi n-hexane tại đầu ra bộ lọc.
Bộ lọc được liên tục theo dõi cho đến khi hơi xuyên qua các phần tử lọc hút bám. Bước đột phá cho các bộ lọc được tiêu thụ hoàn toàn và không có khả năng hấp phụ hơi bổ sung.
Một giá trị khả năng hấp thụ (tổng số tiền hấp phụ) được thành lập vào mg.
Ba bộ lọc có cùng kích thước sẽ được thử nghiệm trong điều kiện giống hệt nhau. Nhà sản xuất được xuất bản giá trị hiệu suất trung bình bắt nguồn từ ba bài kiểm t


ISO 12500-3:2009 - Bộ lọc khí nén - Phần 3: hạt

Các bài kiểm tra tiêu chuẩn ISO 12.500-3 bộ lọc bắt đầu với một nguồn đáng tin cậy sạch khí nén.
Điều kiện thử nghiệm phải được kiểm soát: hút gió áp lực 101,5 psig (7 bar); nhiệt độ-68 khí vào (F (20 (C), nhiệt độ môi trường xung quanh-68 (F (20 (C).
Đo sụt áp ban đầu trên vỏ bộ lọc được thực hiện và ghi lại.
Để tạo ra các hạt rắn cho các kiểm tra, dung dịch muối được phun và sau đó sấy khô, tạo thành các hạt muối khác nhau, 0,050-0,1 micron.
Những hạt này sau đó được tiêm vào dòng không khí trong lành.
Một quét Mobility hạt Sizer (SMPS) cung cấp độ phân giải cao tính của các hạt theo kích thước và âm mưu một đường cong phân phối cho các thách thức lọc đầu vào.
Các SMPS cũng được sử dụng để đo sự phân bố hạt hạ lưu của các bộ lọc, do đó xác định đặc điểm xâm nhập của bộ lọc.
Hiệu quả lọc, bởi kích thước hạt, có thể được tính toán (tính bằng phần trăm (%).
Ba bộ lọc có cùng kích thước sẽ được thử nghiệm trong điều kiện giống hệt nhau. Nhà sản xuất công bố các giá trị hiệu suất trung bình bắt nguồn từ ba bài kiểm tra.
Mỗi khen ngợi khác
Tiêu chuẩn ISO 8573 sẽ tiếp tục được hưởng lợi người dùng cuối bằng cách xác định mức chất lượng không khí và các phương pháp để xác định chất gây ô nhiễm có trong hệ thống không khí của họ. Các tiêu chuẩn thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 12500 sẽ được hưởng lợi nhà sản xuất xử lý không khí bằng cách cung cấp các phương tiện để thương mại các sản phẩm bộ lọc riêng biệt thông qua hoạt động chứng nhận.Chúng ta đều được hưởng lợi, tăng giá mà ISO, một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế toàn cầu, tiếp tục cải tiến các tiêu chuẩn của mình cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp khí nén và khu vực tư nhân.


ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 8573-1 ĐỂ KIỂM TRA KHÍ NÉN: LÀM SÁNG TỎ NHỮNG BĂN KHOĂN, THẮC MẮC.
(By Ruby Ochoa, President, Trace Analytics, LLC)

Khí nén được sử dụng trong hơn 70% tất cả các hoạt động sản xuất, từ các ứng dụng rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tới những ứng dụng chung. Khi khí nén được sử dụng trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, các thiết bị y tế, và các sản phẩm khác, có vẻ có sự nhầm lẫn về những thử nghiệm nào cần được tiến hành để xác định chất lượng khí nén này.

Bằng việc xác định thành phần ô nhiễm không khí nén, kiểm tra lại tiêu chuẩn ISO 8573-1, và thảo luận làm thế nào để xác định một cấp chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 8573-1, bài viết này sẽ giúp làm sáng tỏ một số sự nhầm lẫn đó. Nó cũng sẽ cung cấp các thông lệ tốt nhất để thiết lập một chương trình giám sát không khí nén.


Tiêu chuẩn khí nén là gì ?
Các tạp chất bẩn trong khí nén gồm những gì? Viện khí và khí nén của Hoa Kỳ (CAGI) trích dẫn 10 chất ô nhiễm tiêu biểu cần phải được loại bỏ hoặc giảm khỏi khí thấp áp nén sử dụng cho sản xuất (không phải hít thở không khí). Những chất gây ô nhiễm rơi vào bốn loại chính:


Các hạt (từ đường ống, hạt và bụi bẩn trong không khí)
Nước (lỏng, hơi nước và dạng hạt)
Dầu (chất lỏng, hơi nước và dạng hạt)
Vi sinh vật


Tiêu chuẩn quốc tế ISO 8573-1: 2010 là một đặc điểm kỹ thuật về chất lượng khí nén xác định những chất gây ô nhiễm cụ thể bằng cách đưa ra một dải các cấp độ tinh khiết cho các hạt bụi bẩn, nước và dầu. Nó không bao gồm các cấp độ cho các chất khí hoặc các loại vi sinh vật.


Lực chọn chuẩn ISO 8573- 1 như là cơ sở cho việc giám sát và kiểm tra chất lượng khí nén là lựa chọn hiển nhiên. Bởi vì nó cung cấp 1 ngôn ngữ chung có thể dùng cho tất cả các bên liên quan.


ISO 8573 bao gồm 9 phần hoặc chương, nó chỉ định về chất lượng khí nén. ISO 8573-1 có lẽ là tài liệu được trích dẫn thường xuyên nhất trong seri này. Nó bao gồm các cấp độ tinh khiết và nguyên lý được chỉ định. Phần 2 tới phần 9 đưa ra những thông tin giá trị tới các bên quan tâm hoặc các phòng thí nghiệm phân tích, và chúng bao gồm các phân tích kỹ thuật, các phương pháp lấy mẫu.


Các cấp độ tinh khiết được sắp xếp theo những gì loại bỏ các tạp chất chính. Thử tìm kiếm trên Internet với từ khoá: “air compressor filters ISO 8573-1:2010” sẽ cho ra các trang về quảng cáo nhà sản xuất máy nén khí và lọc khí trích dẫn tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010 về khí nén. Rất nhiều trong số đó thâm trí có hướng dẫn cấp độ tinh khiết nào nên dùng cho ngành công nghiệp nào.


Sơ đồ tóm tắt (hình 1) dưới đây thể hiện cấp độ từ 0 tới cấp độ X cho các hạt, nước và dầu. Người dùng có thể lựa chọn cấp độ tinh khiết cho mỗi loại tạp chất dựa vào thiết bị lắp đặt hoặc chất lượng khí được yêu cầu cho một quá trình sản xuất hoặc sản phẩm nhất định.

Những khía cạnh quan trọng của ISO 8573 ISO 8573-1 không bao gồm độ tinh khiết của các loại khí. ISO 8573 đưa ra các phương pháp kiểm tra trong phần 6 và nói về khí CO2, CO, Hydrocarbons với 5 hoặc ít hơn lượng carbon trong chuỗi C1 to 5 , SO2, NO, NO2. Nếu sản phẩm của bạn có thể bị ảnh hưởng xấu bởi các tạp chất khí, thì nó cũng có thể được xử lý trong quá trình lọc, điều khiển kỹ thuật và các đặc tính theo dõi.


ISO 8573-1 không bao gồm các cấp độ tinh khiết cho nhiễm bẩn bởi vi sinh vật. Các phương pháp được đưa ra trong phần 7. Bởi vì không có hướng dẫn cho dưới hạn vi sinh vật trong khí nén, rất nhiều nhà sản xuất sử dụng các giới hạn được thiết lập cho chương trình giám sát môi trường của họ.

Độ tinh khiết dầu tổng thể là điều quan tâm đặc biệt, bởi vì nó bao gồm hạt dầu, hơi dầu và dầu lỏng. Với các cấp độ sạch từ 0, 1 và 2, phương pháp đo phải bao gồm hạt và hơi dầu. Hơi dầu được xác định là một hỗn hợp khí carbon với 6 hoặc nhiền hơn nguyên tử carbon C6+.

Với các cấp độ 3, 4 và X, hơi được coi là không bắt buộc, bởi vì không có ảnh hưởng đáng kể tới các cấp độ đo đạc nhiều hơn hoặc bằng 1,0mg/m3. Việc lấy mẫu và các phương pháp phân tích được thể hiện ở phần 2 và 5 của tiêu chuẩn ISO này.

Dầu lỏng thường được đo khi dòng chảy xuất hiện hoặc mức độ ô nhiễm nặng. Việc lấy mẫu và kỹ thuật phân tích được mô tả trong ISO 8573-2, phương pháp A.


Trong biểu đồ về các hạt, điều không rõ ràng là có một quy định thêm về việc không có hạt nào lớn hơn 5 µm với các cấp độ từ 1 tới 5. Tại sao điều này lại liên quan hoặc quan trọng cần phải biết? Một vài quá trình sản xuất bao gồm các ống mềm sau bộ lọc. Trong khi chất lượng khí nén có thể là hoàn hảo, việc thêm ống mềm vào hoạt động có thể làm sai chất lượng khí được sử dụng trong sản phẩm cuối cùng. Điều quan trọng là phải xác định ống mềm có mức độ rơi rụng hạt thành phần và mức độ thấm nước của chúng.

“While the compressed air quality might be perfect, adding a hose to the operation can adulterate the quality of the air being used on the final product. It is important to specify tubing or hose with low particle shedding and low water permeation properties.”


“Trong khi chất lượng khí nén có thể là hoàn hảo, việc thêm ống mềm vào hoạt động có thể làm sai chất lượng khí được sử dụng trong sản phẩm cuối cùng. Điều quan trọng là phải xác định ống mềm có mức độ rơi rụng hạt thành phần và mức độ thấm nước của chúng”
— Ruby Ochoa, President, Trace Analytics, LLC.


Những nguyên nhân thông thường của việc đếm sai hạt bụi có thể do đường ống, đồng hồ hoặc các hạng mục sử dụng gioăng hay vòng đệm cao su. Những vòng đệm sẽ bị hư hỏng do ma sát hoặc do dùng lâu ngày.

Những người có liên quan: người sử dụng, bộ phận service của nhà phân phối, nhà sản xuất máy nén, nhà sản xuất bộ lọc và phòng thí nghiệm kiểm định – phải sử dụng một ngôn ngữ chung khi thảo luận về khí khô và sạch. Các cấp độ sạch của tiêu chuẩn ISO 8573-1 sẽ là tiêu chuẩn để đưa ra một ngôn ngữ chung cho các bên.

Làm sao để chỉ định được các cấp độ sạch theo chuẩn ISO 8573-1. Việc chỉ định các cấp độ sạch theo ISO 8573-1 cho khí nén bao gồm các đặc tính theo các cấp độ sạch.

P: là cấp độ sạch về các hạt bụi bẩn (Các cấp độ từ 0 tới 7, X)

W: là cấp độ sạch về nước (các cấp từ 0 tới 9, X)

O: là cấp độ sạch về dầu (Các cấp từ 0 tới 4, X)


ISO 8573-1 thật ra sử dụng các chữ cái ABC, nhưng vì mục đích này, PWO dễ nhớ hơn.


Ví dụ 1: ISO 8573-1: 2010 [2:2:1]

Thể hiện rằng: cấp độ sạch 2 cho các hạt bẩn, cấp sạch 2 về nước và cấp 1 về dầu.

Ví dụ 2: ISO 8573-1: 2010 [2:-:1]

Thể hiện rằng: cấp độ sạch 2 cho các hạt bẩn, cấp sạch 2 về nước và cấp 1 về dầu.

Ví dụ 3: ISO 8573-1: 2010 [1:2:0 (0.001)]

Việc sử dụng thuật ngữ “Cấp 0” thường bị hiểu sai và sử dụng sai. Khi xác định chất lượng khí nén ở cấp 0, thì giới hạn phải nằm trong sự chỉ định của tiêu chuẩn. và nó phải khắt khe hơn Cấp độ 1.

Với ví dụ 3, nó thể hiện cấp độ 1 về độ sạch hạt bụi, cấp độ 2 về độ khô, và cấp 0 với giới hạn 0.001mg/m3. Khi yêu cầu lọc hoặc phân tích tới cấp 0, luôn luôn phải đưa ra giới hạn khắt khe hơn cấp 1.


Có sự hướng dẫn nào để lựa chọn cấp độ sạch?
Khí khô và sạch thường được cần cho ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm tiêu dùng. Không có các đặc tính chất lượng khí nén bắt buộc nào, chỉ có những phát biểu chung, như sau:


Những quy định FDA, mục 21, phần 110.40, phần nhỏ C, mục phát biểu: “Khí nén hoặc các khí khác tiếp xúc với thực phẩm hoặc sử dụng để làm sạch bề mặt thực phẩm hoặc thiết bị cần được xử lý theo cách mà thực phẩm không bị nhiễm bẩn với những thực phẩm được thêm vào bất hợp pháp (21 CFR 110.40).


[ICH Q8 (R2) II 4.0] phát biểu: “khí nén là thông số quan trọng của quá trình sản xuất (CPP) mà sự thay đổi của nó có ảnh hưởng lớn tới Đặc tính chất lượng (CQA) và vì thế cần được giám sát và điều khiển để đảm bảo quá trình sản xuất cho ra chất lượng mong muốn.


Viện thực phẩm an toàn (SQF) phát biểu: “Khí nén được sử dụng trong quá trình sản xuất phải được giám sát đều đặn về độ sạch”.


Như qua tắc thực hành tự nguyện, Hướng dẫn về chất lượng khí nén cho thực phẩm và đồ uống của BCAS quy định với khí nén tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm cần phải đạt hoặc cao hơn tiêu chuẩn ISO 8573-1: 2010 [2:2:1] và [2:4:2]. Nó cũng nói rằng khí nén cần phải được kiểm định và xác nhận ít nhất 2 lần 1 năm và bất kể khi nào thực hiện việc bảo trì hay các hoạt động khác có ảnh hưởng chất lượng khí nén.

Chương trình giám sát gồm những gì?
Mục đích của bất kỳ chương trình giám sát chất lượng khí nén cũng cần phải đảm bảo rằng khí được sử dụng trong quá trình sản xuất phải trong tầm kiểm soát liên tục và không được thêm tạp chất vào sản phẩm. Các bước để thiết lập chương trình giám sát bao gồm:


1. Tập hợp thông tin về hệ thống khí nén hiện tại. Bao gồm loại máy nén khí (không dầu hay có dầu); loại lọc bụi bản, nước và dầu; dung lượng tank chứa khí; loại lọc khí; vật liệu của đường ống (thép không gỉ; đồng; nhôm; mạ kẽm...). Thêm thông tin của nhà sản xuất, model, mã sản phẩm. Thông tin này sẽ cho cái nhìn thông suốt về chất lượng khí nén mong đợi.


2. Tạo sơ đồ hệ thống máy nén khí, đường ống và các đầu ra. Hiển thị các loại ứng dụng tại mỗi đầu ra, bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với sản phẩm. Nếu các bộ lọc được lắp, cần thể hiện vị trí của mỗi lọc. Điều này sẽ xác định dây chuyền sản xuất nào cần phải kiểm tra và chuẩn bị chọn lấy mẫu tại các đầu ra.


3. Thu tập thông tin về bảo trì máy nén khí. Điều này nên bao gồm cả việc thay lọc, bảo trì máy nén khí, thay thế hoặc thêm đường ống, sửa chữa khẩn cấp… Thông tin này có thể trở nên hữu ích khi xử lý vấn đề hỏng hóc. Nó có thể là hướng dẫn cho việc quyết định lấy mẫu định kỳ.


4. Thực hiện kiểm tra chất lượng khí với lượng bụi, nước, dầu và vi sinh vật trong suốt quá trình để thu thấp các điểm dữ liệu phù hợp cho việc phân tích. Đảm bảo rằng các điểm khác nhau được lấy mẫu ở thời điểm khác nhau trong suốt 1 năm.


5. Việc lấy mẫu đa dạng để mục đích nắm bắt những bất thường có thể xảy ra do điều kiện thời tiết hoặc các quy trình chưa rõ ràng. Người ta cũng khuyến cáo nên lấy mẫu ngay trước khi thay lõi lọc để xác định nếu chất lượng khí nén có được chấp nhận tại cuối tuổi thọ.


6. Xem xét các kết quả phân tích. Điều này đưa ra những thông tin giá trị để xác nhận hoặc thiết lập các cấp độ sạch tương ứng cho mức độ an toàn của sản phẩm.


ISO 8573-1:2010 là một ngôn ngữ được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, nó được sử dụng giữa các nhà sản xuất máy nén, sản xuất lọc, sản xuất sản phẩm và phòng thí nghiệm phân tích để xác minh tính an toàn của khí nén được sử dụng trong dây chuyền sản xuất.


Làm cách nào để lấy mẫu đo chất lượng khí nén Chúng tôi rất mong những đóng góp và phản hồi ý kiến từ quý khách.

0 Nhận xét